Bekjempelse av turistleiligheter står sentralt i EU-valget

June 13, 2024 Erik Teigen

alget til Europaparlamentet søndag 9. juni representerer en ny mulighet for alle de politiske partiene til å styrke den spanske turistsektoren, en av drivkreftene i den nasjonale økonomien. Andelen næringen utgjør i Spanias bruttonasjonalprodukt (BNP) vil nå et historisk høyt nivå i år med 13,3 % i følge estimater.

PSOE, Sumar og Podemos har derfor inkludert turisttiltak i sine respektive valgprogrammer for valget til Europaparlamentet, med fokus på løfter om å bekjempe økningen i antallet turistleiligheter i Spania. Partiene PP og Vox har derimot ikke inkludert noen tiltak på dette området.

PSOE foreslår mer kontroll og kamp mot ulovlig tilbud

PSOEs hovedforslag er å utdype og konsolidere kontrollen av driften og utviklingen av korttidsutleieplattformer for å sikre at de overholder regelverket for turistutleie og for å være allierte i kampen mot ulovlig turisme, ettersom “det forverrer de negative konsekvensene av turisme og har en svært negativ effekt på tilbudet av permanente boliger”.

På den annen side har Pedro Sánchez’ parti forpliktet seg til å arbeide for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne nyte godt av sine rettigheter på lik linje med resten av innbyggerne i EU.

Denne forpliktelsen omfatter kampen mot diskriminering og fremme av like muligheter på “avgjørende” områder som demokratisk deltakelse og tilgang til “rettsvesen, utdanning, kultur, idrett, turisme, helsetjenester og sysselsetting”.
Sumar, for turistskatter og regulering av tjenestetilbudet

Når det gjelder turisme, oppsummeres Sumars forslag under overskriften “turismemodell og territoriell beskyttelse”, der det foreslås å utvikle en strategi for bærekraftig turisme og retten til et sted, basert på implementeringen og reformen av den europeiske turismeagendaen for 2030.

“Denne strategien vil regulere og ledsage reiselivsnæringen for å formulere et tilbud som, samtidig som det er en kilde til økonomisk velstand, minimerer de økologiske og sosiale konsekvensene”, heter det i teksten.

I tillegg foreslår gruppen å regulere turistboligmassen i byene, sette grenser for antall hotellsenger i henhold til territorienes økologiske og sosiale bæreevne og utvikle en pakke med turistskatter som “tjener til å garantere innbyggernes rett til stedet, og internalisere kostnader som i dag blir eksternalisert på naturen og velferdsstaten”.

Sumar konkluderer også med at de vil støtte kravene fra massemobiliseringer til forsvar for bærekraftig turisme, slik som på Kanariøyene, og at de vil ta dem med til Europa.
Podemos foreslår å begrense turistleiligheter

Podemos stiller til slutt til valg med et forslag om en maksimumsgrense på 2 % av alle boliger for alle typer turistinnkvartering.

I tråd med dette foreslår de å utvikle en europeisk forordning slik at “medlemslandene kan innføre et forbud mot kjøp av boliger av fysiske eller juridiske personer som ikke skal bo i dem”.

“Vi vil arbeide for å sikre at lover og forskrifter fremmer, garanterer og, om nødvendig på grunn av de spesifikke forholdene i territoriet, pålegger koblingen mellom bærekraftig utvikling og turistsektoren, setter en stopper for den rovdyraktige og destruktive dynamikken i territoriene, og sikrer den økonomiske og miljømessige bærekraften i territoriene”, sa det lilla partiet i oppkjøringen til valget. For å oppnå dette forklarte partiet at man vil reversere prosessene med overbefolkning av turisme, og at man vil innføre en miljøavgift på turisme på europeisk nivå for å redusere de negative konsekvensene av turismen.

Til slutt vil man begrense antallet overnattingssteder for turister og innføre et moratorium for åpning av nye hoteller i områder med overbefolket turisme.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? Takk